Đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm và các nhánh rẽ trạm 110kV Giai Phạm, Lạc Đạo

Đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm và các nhánh rẽ trạm 110kV Giai Phạm, Lạc Đạo

Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV mạch kép Sài Đồng – Giai Phạm và các nhánh rẽ trạm 110kV Giai Phạm, Lạc Đạo.

Nguoonn tư Tông HN. http://s.cafef.vn/otc/EVNHANOI-tong-cong-ty-dien-luc-thanh-pho-ha-noi.chn

0 Bình luận

Để lại bình luận

*