Lĩnh vực kinh doanh chính

Lĩnh vực kinh doanh chính

-Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ thầu (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);

- Tư vấn thiết kế các công trình vô tuyến điện và thông tin liên lạc;

- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp

- Khảo sát lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện, tỉnh , thành phố;

- Giám sát thi công xây dựng;

–Thiết kế cơ khí công trình dân dụng, công nghiệp;

- Khảo sát thiết kế, lập dự án , thẩm định/thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu và quản lý dự án các công trình điện đến 220KV;

- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điện các công trình đường dây và trạm biến áp đến 220kV;

-Tư vấn thiết kế, giám sát thi công hệ thống phòng cháy , chữa cháy;

- Thi công các công trình điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;