Tổng quan

Tổng quan

1- Quá trình hình thành:

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội(HAPEC) tiền thân là Trung tâm Thiết kế Điện- Công ty Điện lực Hà Nội. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có thâm niên thiết kế lâu năm trong ngành điện. Cụ thể như sau:

- Trung tâm Thiết kế Điện- Công ty Điện lực Hà nội được thành lập tại Hà Nội năm 1999 theo theo quyết định số 106/EVN/HĐQT-TCCB ngày 22/3/1999

- Năm 2006 Trung tâm Thiết kế Điện chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội theo quyết định số 2848 ngày 8 tháng 9 năm 2005 của Bộ Công nghiệp.

- Từ ngày 9/2/2006 Công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101886923 do Sở kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

2- Tổ chức của nhà thầu:

a, Hội đồng quản trị: Gồm 05 người do ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng ban Kế hoạch Tổng Công ty Điện lực TPHN làm chủ tịch

b,Ban Giám đốc: Gồm 03 người do ông Đỗ Xuân Sinh làm Tổng giám đốc

c,Các phòng trong Công ty: 05 phòng chức năng

3- Giai đoạn từ 2006 đến nay:

     Bắt đầu từ năm 2006, Công ty hoạt động và phát triển theo hình thức cổ phần hóa. Nguồn nhân lực được giữ nguyên từ Trung tâm thiết kế điện chuyển sang. Việc nâng cao về chất lượng, tiến độ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là mục tiêu chính để giữ vững thương hiệu, tạo điều kiện công ty phát triển.

      Để củng cố năng lực,hàng năm Công ty vẫn tiếp tục tuyển các kỹ sư xuất sắc từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mở các lớp bổ túc chuyên môn cho người lao động, cử  cán bộ  đi học các lớp  quản lý nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo trong Công ty.