Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

STT Họ và tên Số tổng đài 024.222.00.518
024.222.00.526
024.222.00.530 
Số gọi trực tiếp
I Tổng Giám đốc    
1 Đỗ Xuân Sinh 118  
II Phòng kế toán    
1 TP. Phạm Huy Hiệu   024-222.00.525  
2 Tô Thị Phúc Hạnh 111  
III P.Kế hoạch - Tổng hợp    
1 TP: Phùng T Kim Thoa 106 024-222.00.524 
2 Hỏa Thị Phương Linh 120  
3 Phạm Thị Nhung 107  
4 Đỗ Văn Tứ 120  
5 Đào Thị Thanh Tú 123  
IV Tổ bảo vệ    
1 Phạm Tuấn Anh    
2 Nguyễn Hồng Sơn    
VI Phòng thiết kế 1    
1 TP. Phạm Minh Quang 115  
2 Bùi Đoan Trang 116  
3 Nguyễn Hồng Phương 110  
4 Bùi Duy Hoàng 113  
5 Đặng Văn Tú 119  
6 Bùi Đức Duy 119  
7 Nguyễn Thành Ân 119  
VII Phòng thiết kế 2    
1 TP. Tạ Thị Thanh Hoa 168  
2 Nguyễn Thu Hoài 117  
3 Mạc Huy Hùng 108  
4 Trịnh Văn Hạnh 109  
5 Trần Quang Hưng 102  
6 Đỗ Quang Ngọc 117  
7 Dương Minh Công 114  
8 Lê Thị Hồng Hạnh 102