Bộ Xây Dựng

Bộ Xây Dựng

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03-2016/TT-BXD 10-3-2016 Quy trình về phân cấp CT xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng  Tải về
01/2017/TT-BXD 06-02-2017 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng  Tải về
8/2016/TT-BXD 10-03-2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đônhg tư vấn xây dựng  Tải về