Giám sát thi công công trình "Xây dựng mới trạm 110kV, đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp

Giám sát thi công công trình "Xây dựng mới trạm 110kV, đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp

Giám sát thi công

0 Bình luận

Để lại bình luận

*